print
Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior (perioadă determinată) în Direcția prelucrare și difuzare a actelor juridice din cadrul Agenției Resurse Informaționale Juridice.
13.07.2020

 

Nr.

d/o

Numele,  prenumele

Nota finală obţinută la proba scrisă

Comentarii

1.

Dobrea Olesea

8.56

admis

2.

Deleanu Cristina

6.01

admis

 

Interviul se va desfăşura în incinta Ministerului Justiţiei în data de 13 iulie 2020, ora 13.00,biroul 104.

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.