print
Anunţ în atenţia persoanelor care urmează a fi autorizați în calitate de administrator în condițiile alin. 1 art. 49 al Legii nr.161 din 18 iulie 2014
19.12.2014

Întru obţinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de administrator autorizat, informăm că persoanele care întrunesc cerințele alin. 1 art. 49 al Legii nr.161 din 18 iulie 2014, urmează să depună actele necesare, aprobate prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 554 din 19.12.2014 (se anexează) în incinta Ministerul Justiţiei (bir. 102, Dna Chetrean Ina) str. 31 august 1989, nr. 82.
Achitarea plăţii pentru autorizaţie se va efectua la casa Ministerului Justiţiei care se află în incinta ministerului, între orele 8:00 - 15:00.
Cererile urmează a fi depuse pînă la data de 29 decembrie 2014.
Informaţiile privind data, locul şi ora eliberării autorizaţiilor va fi publicată ulterior prin intermediul site-ului Ministerului Justiţiei.

Direcția profesii și servicii juridice

Persoană de contact: Ina Chetrean - tel. 022 20 14 41

 

 

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.