print
Comitetul de Coordonare pentru monitorizarea implementării Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE, privind programul de suport al reformei justiției
27.10.2015

La data de 23 octombrie 2015, Ministerul Justiției a organizat întrunirea Comitetului de Coordonare, responsabil pentru monitorizarea implementării Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană, privind programul de suport al reformei justiției. Evenimentul a fost prezidat de către ministrul Justiției, Vladimir Cebotari.
În cadrul ședinței a fost prezentat raportul intermediar privind îndeplinirea condiţionalităţilor indicate în Matricea de Politici pentru anul 2014. Totodată, Victoria Neaga, reprezentantul Delegației Uniunii Europene, a prezentat informații privind debursarea celei de a 3-a tranșe a suportului bugetar oferit de UE în contextul continuării implementării reformelor în sectorul justiției.
La fel, în scopul realizării condiționalităților din Matricea de Politici pentru anul 2015 au fost prezentate și principalele direcții de activitate pentru ultimul trimestru al anului curent, anexă a suportului bugetar acordat de UE. 

Amintim că, Ministerul Justiției este instituția care coordonează și monitorizează procesul de implementare a acţiunilor prevăzute în Strategia de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 și al Planului de Acțiuni al acesteia, precum și a condiționalităților din Matricea de Politici, anexă a suportului bugetar acordat de UE.

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.