print
Reuniunea Pilonului VII de implementare a SRSJ
06.11.2015

La data de 05 noiembrie 2015, Ministerul Justiției a organizat ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VII "Sector al justiției bine coordonat, bine administrat și responsabil". Evenimentul a fost prezidat de către Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari.

În cadrul ședinței a fost prezentată Platforma on line „Web Agenda", ce reprezintă un instrument de comunicare și colaborare intranet, conceput să eficientizeze procesul de colectare, analiză şi schimb de informații privind implementarea reformei în justiție, între Instituțiile vizate în acest sens.
Totodată, au fost prezentate şi aprobate Raportul sectorial Pilonul VII, Raportul sectorial 2015 privind gradul de implementare al Strategiei de Reformă a sectorului justiției (perioada de raportare trimestrul II, 2011 - trimestrul II, 2015) şi Lista consolidată de asistență externă pentru anul 2016.

Amintim că, Ministerul Justiției este instituția care coordonează și monitorizează procesul de implementare a acțiunilor prevăzute în Strategia de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 și al Planului de Acțiuni al acesteia.

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.