print
Recunoașterea internațională a expertizelor judiciare efectuate în CNEJ
05.07.2017

5 iulie 2017, Chișinău – Laboratorul de expertize criminalistice din cadrul Centrului Național de Expertize Judiciare (CNEJ) a primit, astăzi, acreditare pentru activitatea sa conform standardului internațional SM SR EN ISO/CEU 17025:2006. Acesta este primul laborator acreditat din țara noastră, iar rezultatele expertizelor vor fi valabile pentru cauzele înaintate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) și recunoscute pe teritoriul Uniunii Europene.

Laboratorul a obținut acreditare pentru examinarea scrisului și semnăturilor. Astfel, expertizele grafoscopice efectuate de CNEJ vor fi emise sub simbolul acreditării. Atât laboratorul, cât și experții judiciari, angajați ai CNEJ, au fost evaluați de Centrul Național de Acreditare din Moldova (MOLDAC). Astăzi, CNEJ a primit certificatul de acreditare, dovadă de corespundere a activității cu cerințele internaționale, conform mai multor criterii tehnice, de mediu, management și personal. Acest proces a fost susținut financiar de Guvernul Italiei, prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

În aprecierea acordată evenimentului, Anatolie Munteanu, viceministrul Justiției, a afirmat că „este un moment crucial pentru domeniul expertizei judiciare din țară, aceasta va fi percepută la nivel european. Faptul dat reflectă efortul depus de Ministerul Justiției pentru consolidarea capacității laboratoarelor criminalistice naționale dar și pentru a spori credibilitatea produselor acestora. În acest sens, CNEJ merită toată recunoștința pentru promovarea și implementarea, la nivel național, a noilor standarde de calitate. În rolul său de instituție coordonatoare, CNEJ urmează să-și realizeze misiunea sa de bază prin împărtășirea experienței către alte instituții publice de expertiză judiciară, dar și către experții particulari”.

Expertiza judiciară este o activitate ce implică cercetări minuțioase, cunoștințe speciale și procedee științifice efectuate de persoane competente. Aceasta se efectuează la solicitarea instanțelor de judecată, organelor de urmărire penală, persoanelor fizice și juridice interesate. Concluziile înscrise în raportul de expertiză servesc drept probe în procesul judiciar, dobândite prin metode științifice. Expertul judiciar este asemeni unui judecător științific. În majoritatea cazurilor, finalitatea actului de justiție și calitatea deciziei judiciare depind de concluziile acestuia.

 

Pentru mai multe informații, contactați

Serviciul Protocol, Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 40 / e-mail: presa@justice.gov.md

GALERIE FOTO:

 

 

Tel (+373 22) 23-33-40
Fax (+373 22) 23-47-97
Copyright © 2017 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.