print
Modificarea legislației privind activitatea specială de investigații
03.08.2017

3 august 2017, Chișinău Ministerul Justiției propune consultărilor publice modificările, completările Codului de procedură penală și Legii privind activitatea specială de investigații. Documentul vizează combaterea criminalității, asigurarea securității statului, ordinii publice, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor.

Elementele noi sunt următoarele: reglementarea procesuală a statutului ofițerului de investigații; completarea cu noi metode speciale de investigații (supravegherea tehnică a imobilelor și persoanelor, accesarea, interceptarea și înregistrarea datelor informatice); oferirea unei reglementări mai detaliate a dreptului persoanelor la informare despre supunerea metodelor speciale de investigații; stabilirea unor rigori adiționale pentru autorizarea metodelor speciale de investigații; înlocuirea „bănuielii rezonabile” cu necesitatea existenței „probelor” ca și condiție obligatorie pentru dispunerea metodelor speciale de investigații, etc.

Scopul proiectului este de a perfecționa cadrul legislativ, reieșind din lacunele identificate și dificultățile întâmpinate la aplicarea normelor juridice în domeniu. Aspectele noi referitor la metodele speciale de investigații sunt corelate cu progresul tehnologiilor. Documentul a fost transmis spre avizare spre autorităților și instituțiilor interesate pentru expunerea opiniilor și recomandărilor. Persoanele interesate sunt îndemnate să formuleze propuneri, expediindu-le, până pe 18 august curent, pe adresa: octavian.bivol@justice.gov.md.

Proiectul poate fi accesat AICI, iar nota informativă poate fi vizualizată AICI .

 

Pentru mai multe informații, contactați

Serviciul Protocol, Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 40 / e-mail: presa@justice.gov.md

Tel (+373 22) 23-33-40
Fax (+373 22) 23-47-97
Copyright © 2018 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.