print
Discuții de specialitate privind revizuirea Codului de procedură penală
15.05.2018

Ministerul Justiției în comun cu Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională IRZ a organizat o masă rotundă la care au fost abordate subiecte ce țin de îmbunătățirea normelor procesual-penale, excluderea contradicțiilor și eliminarea carențelor din Codul de procedură penală (CPP). Specialiști în domeniul dreptului, procurori și judecători, împreună cu experți-practicieni din Germania, au analizat prevederile CPP ce vizează procedura de urmărire penală.

Discuțiile au fost centrate pe propunerile legislative ale grupului de lucru și ale experților germani, soluțiile identificate pentru aplicarea uniformă a normelor CPP. În detalii, au fost analizate aspecte privind termenii procedurii de urmărire penală, perchezițiiile, aplicarea sechestrului, măsurile speciale de investigație, arestul preventiv, controlul judiciar, statutul persoanei în privința căreia are loc urmărirea penală, colaborarea cu judecătorul de instrucție, precum și sarcinile procurorului în cadrul urmăririi penale.

Necesitatea de a modifica CPP este condiționată de înțelegerea și aplicarea neuniformă a acelorași reglementări legale. Acest fapt reduce eficiența urmăririi penale, prin urmare, contravine unei sarcini principale ale statului, și anume, urmăririi efective a faptelor penale și sancționării celor vinovați de săvîrșirea lor.

Scopul principal al modificărilor propuse prin proiectul de lege, ce se află în proces de elaborare, constă în instituirea aplicării uniforme a normelor legale și reducerea formalismului unor prevederi ce diminuează eficiența urmăririi penale, aducînd astfel atingere drepturilor omului. De asemenea, Ministerul Justiției intenționează să instituie un sistem de control mai riguros la aplicarea măsurii arestului preventiv.

Menționăm că, evenimentul a avut loc în contextul seriei de ședințe a grupului de lucru, format din specialiști în domeniu din țară și experți germani care lucrează la proiectul legii de modificare a CPP. De asemenea, Ministerul Justiției cooperează cu Fundația IRZ și în alte direcții cum ar fi legislația penală, notariatul, sistemul progresiv de executare a pedepselor penale și elaborarea Codului administrativ. Cooperarea moldo-germană pe segmentul justiției mai include activități de instruire și perfecționare profesională pentru judecători, procurori, avocați.

 

Pentru mai multe informații, contactați

Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 86, e-mail: presa@justice.gov.md

GALERIE FOTO:

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2019 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.