print
Alte 163 organizații necomerciale vor să beneficieze de desemnare procentuală
02.10.2018

 

În perioada 3 – 30 septembrie 2018, Ministerul Justiției a recepționat 163 cereri depuse de organizații necomerciale pentru înregistrarea în Lista beneficiarilor desemnării procentuale.

Ministerul Justiției va verifica dacă organizațiile solicitante corespund condițiilor de eligibilitate, una dintre ele fiind lipsa datoriilor față de bugetul public național. În cazul în care există datorii, organizațiile solicitante sau cele deja înregistrate în Listă pentru anii precedenți, vor trebui să le achite în termen de 10 zile sau în caz contrar vor fi excluse din Listă.

Ministerul Justiției va publica lista beneficiarilor 2% pentru anul 2019 pe pagina sa web oficială, iar până la sfârșitul anului 2018, va transmite Lista către Serviciul Fiscal de Stat în vederea calculării sumelor ce vor fi direcționate fiecărui beneficiar. Banii astfel obținuți, pot fi utilizați pentru activitățile de utilitate publică - sociale, morale, culturale sau de caritate.

Precizăm că, mecanismul desemnării procentuale este o modalitate indirectă prin care contribuabilii pot susține financiar activitatea organizațiilor necomerciale. Procedura se efectuează prin indicarea codului fiscal al unui singur beneficiar, în declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul precedent. Dreptul la efectuarea desemnării procentuale le revine doar persoanelor fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

Mecanismul desemnării procentuale în cuantum de 2% din impozitul pe venit (Legea 2%) a fost adoptată în anul 2016 și este aplicat începând cu anul 2017, pentru venitul obținut în anul precedent. Pentru anul 2016 și-au exercitat dreptul de desemnare procentuală a impozitului pe venit 21201 contribuabili. Au fost direcționate 2 821 243,60 lei în favoarea a 302 asociații obștești și culte religioase, potrivit raportului Serviciului Fiscal de Stat.

 

Pentru mai multe informații, contactați

Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 08, e-mail: presa@justice.gov.md

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2019 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.