print
Ministrul Justiției: Societățile nu pot fi incluzive fără un acces egal la justiție
09.10.2018

Ministrul Justiției, Victoria Iftodi, a participat la conferința internațională privind aplicarea recomandărilor pentru îmbunătățirea accesului la justiție a minorităților naționale, organizată de Biroul Înaltului Comisar pentru Minorități Naționale al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în comun cu Instititul Național al Justiției.

Exprimând dezideratul accesului egal la justiție pentru toți cetățenii, Victoria Iftodi a afirmat că: „Accesul neîngrădit la sistemul judiciar național reprezintă temelia unei dezvoltări incluzive. Integritatea, imparțialitatea și independența sistemului judiciar sunt esențiale pentru protejarea drepturilor omului și stimularea dezvoltării economice”.

„Recent a fost extinsă asistența juridică garantată de stat pentru victimele violenței în familie și persoanelor în etate – o inițiativă menită să ofere un sprijin cuprinzător și calitativ. Această inițiativă va fi aprofundată și în continuare, prin extinderea asistenței oferite de stat bazată pe nevoile grupurilor defavorizate și vulnerabile” a mai precizat ministrul Justiției.

Oficiali ai OSCE, decidenți din sectorul justiției de la noi, reprezentanți ai instituțiilor de formare judiciară din statele Parteneriatului Estic și ai comunității internaționale din domeniul justiției vor analiza în cele 2 zile de conferință, setul de recomandări de la Graz privind accesul la justiție a minorităților naționale, adresate tuturor statelor care se confruntă cu un acces neuniform al cetățenilor la asistență juridică.

 

Pentru mai multe informații, contactați

Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 08, e-mail: presa@justice.gov.md

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2019 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.