print
Mesajul ministrului Justiției, Victoria Iftodi, cu prilejul Zilei Juristului
19.10.2018

Stimați juriști!

Ziua de 19 octombrie este o zi de sărbătoare profesională dedicată Justiției și celor ce au ales a fi juriști. Existența acestei sărbători şi spiritul ei denotă faptul că ceea ce ne uneşte ca profesionişti, reprezintă aspirația de a acționa în spiritul supremației legii și promovării valorilor democratice, apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Graţie efortului conjugat a celor care profesează dreptul, care asigură aplicarea legii și care sunt implicați în procesul creației legislative, obiectivul edificării unei justiții accesibile, eficiente, independente, transparente, profesioniste şi responsabile faţă de societate, poate fi o realitate.

Vă îndemn, ca prin activitatea dumneavoastră plină de devotament, pasiune și corectitudine, să contribuiți la crearea unei societăți moderne și prospere în beneficiul tuturor cetățenilor. Să percepeți responsabilitatea profesiei drept o onoare, să aveți independență, obiectivitate și demnitate în tot ceea ce faceți.

Cu această frumoasă ocazie, în numele Ministerului Justiției și al meu personal, Vă doresc capacitate de muncă, perseverență și inspirație în activitatea profesională, echilibru sufletesc și desigur optimism!

Cu considerațiune,

Victoria Iftodi

Ministrul Justiției

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2019 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.