print
Comisia de atestare a interpreţilor şi traducătorilor anunţă organizarea sesiunii de toamnă examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii
26.10.2011

COMISIA DE ATESTARE A INTERPREŢILOR ŞI TRADUCĂTORILOR 

ANUNŢ

Comisia de atestare a interpreţilor şi traducătorilor anunţă organizarea sesiunii de toamnă examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti.

 

În vederea înscrierii la examen candidaţii vor depune următoarele acte:  

a)   cerere, cu indicarea activităţii şi a limbii pentru care se solicită autorizarea (vezi modelul în anexa nr. 1);

 b)   curriculum vitae (vezi modelul în anexa nr. 2);

 c)   copia legalizată a diplomei de licenţă ori echivalentă din care rezultă specializarea în limba sau limbile străine pentru care se solicită autorizarea, cu anexa la diplomă. Pentru limbile orientale ori rar folosite (japoneză, chineză, turcă, arabă etc.), precum şi al interpreţilor semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi se vor prezenta certificate care atestă nivelul cunoaşterii limbii sau, după caz, a semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi; 
 d)   copia legalizată a actelor ce atestă vechimea în muncă în specialitatea dată de cel puţin 2 ani;

 e)    cazierul judiciar;
 f)     copia legalizată a buletinului de identitate;

 g)   certificat medical ( psihiatru).

                   Actele de referinţă, urmează a fi depuse la adresa  mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare nr.124"b", bir.211, Departamentul de Administrare Judecătorească pînă la 26 noiembrie 2011.

            Examenul va fi organizat în termen de 20 de zile de la data limită de depunere a actelor.

Informaţiile relevante referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor vor fi plasate pe pagina web a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, la rubrica persoane autorizate - interpreţi şi traducători. 

Telefon de contact -220149, secretar al Comisiei, Chetrean  Ina.

Model de cerere si  CV

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.