print
Grupul de raportori pentru democrație al Consiliului Europei a efectuat o vizită la Ministerul Justiției
11.10.2019

La Ministerul Justiției a avut loc întrevederea Grupului de raportori pentru democrație a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CoE) cu secretarii de stat, Veronica Mihailov-Moraru și Laurențiu Hadîrcă.

În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte privind implementarea Planului de Acțiuni al CoE pentru Republica Moldova 2017 – 2020 în perioada 2018 – prezent, cu suportul CoE.

Secretarul de stat, Veronica Mihailov-Moraru a menționat: „Apreciem parteneriatul Republicii Moldova (RM) – CoE și interesul cu care organizaţia urmăreşte evoluţiile din țara noastră. În particular, Ministerul Justiției consideră contribuția CoE drept una indispensabilă în eforturile actuale de avansare a reformelor sectoriale.

Planul de acţiuni al CoE pentru RM 2017-2020, lansat oficial în luna mai 2017, răspunde întocmai obiectivelor şi priorităţilor naționale raportate la angajamentele RM față de structurile internaționale, cele ale Agendei de Asociere RM-UE și reprezintă o reconfirmare a consolidării mecanismelor bilaterale de cooperare”.

Secretarul de stat, Laurențiu Hadîrcă a subliniat: „Prețuim implementarea programelor de asistenţă desfășurate sub egida Parteneriatului pentru buna guvernare CoE-UE pentru țările Parteneriatului Estic pentru perioada 2015-2018 (PGG - Partnership for Good Governance). În mod special, este apreciabilă lansarea fazei II a PGG pentru 2019-2020 și includerea proiectelor bilaterale care deja denotă reuște vizibile”.

Totodată, secretarii de stat au punctat despre evoluțiile înregistrate de către Ministerul Justiției rezultatele cărora au fost atinse grație implicării și colaborării eficiente cu experții Consiliului Europei, cât și au oferit mai multe informații ce țin de problemele din sectorul justiției și acțiunile ce urmează a fi întreprinse.

De asemenea, s-a făcut referire la acțiuni privind proiectul noii Strategii de dezvoltare a sectorului justiției 2019 – 2022, la inițiativele legislative de reformare a Curții Supreme de Justiție (CSJ), la fortificarea capacității instituției Avocatului Poporului și a Mecanismului național de prevenire a torturii, precum și la proiectul Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, proiect implementat, care a reușit să-și demonstreze eficiența atât pentru Administrația Națională a Penitenciarelor, cât și pentru Inspectoratul Național de Probațiune.

La ședința de raportare, au participat șeful Oficiului CoE la Chișinău, William  Massolin, precum și ambasadori ai Lituaniei, României, Suediei, Elveției, Bulgariei, Liechtenstein, Norvegiei din cadrul delegației CoE.

 

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

tel: (+373 22) 20 14 08 

e-mail: presa@justice.gov.md

 

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.