print
Ministerul Justiției a elaborat Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947/1996
11.10.2019

Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947/1996, a fost elaborat în vederea asigurării unui echilibru proporțional de reprezentare în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a judecătorilor din toate nivelele a instanțelor judecătorești.

Actualmente, din componența CSM fac parte câte 2 judecători din fiecare nivel de instanțe.

Principalele prevederi ale proiectului de lege se referă la suplinirea CSM-ului cu încă 2 membri din rândul profesorilor de drept titulari, ce urmează a fi aleși de către Ministerul Justiției prin concurs public. Astfel, proiectul propune o extindere a numărului de membri ai CSM de la 12 la 14. Suplinirea membrilor se impune și situației de a nu crea incidente la întrunirea cvorumului pentru examinarea unor chestiuni privind cariera judecătorilor.

Proiectul actului normativ urmează, totodată, să prevadă mecanismul de alegere a membrilor CSM de către Adunarea Generală a Judecătorilor pornind de la necesitatea unei reprezentări proporționale ale judecătorilor care într-un număr predominant activează în prima instanță și într-un număr considerabil mai mic în instanțele ierarhic superioare.

Astfel, proiectul de lege prevede ca de către Adunarea Generală a Judecătorilor să fie selectați membrii CSM-ului din rândul judecătorilor, după cum urmează:
- 3 membri din rândul judecătorilor ce activează la nivelul de primă instanță, având în vedere că aceștia reprezintă un umăr predominant în comparație cu numărul total din judecători;
- 2 membri din rândul judecătorilor ce activează la nivelul instanței de apel (numărul acestora nu se schimbă);
- 1 membru din rândul judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ținând cont de faptul că numărul acestora este unul mult mai mic.

În același timp, se reglementează o procedură perfecționată de selectare de către Adunarea Generală a Judecătorilor a membrilor CSM din rândul judecătorilor, precum și modul de publicare a listei candidaților și dosarele depuse de aceștia.

Subsidiar reiterăm că, Ministerul Justiției ca promotor al promovării politicii în domeniul organizării sistemului judecătoresc, a elaborat un proiect de lege privind modificarea Constituției în partea ce ține de excluderea membrilor din oficiu în CSM, și în paralel cu proiectul de lege privind modificarea modificarea Legii cu privire la CSM, le promovează. Prin urmare, proiectul de lege menționat de suplinire numerică a membrilor CSM va fi în concordanță cu prevederile proiectului de modificare a Constituției pentru a asigura o abordare integrată și unică în reglementarea acestui subiect.

Puteți consulta Proiectul de Lege privind modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr.947/1996 și Nota informativă.

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

tel: (+373 22) 20 14 08 

e-mail: presa@justice.gov.md

 

 

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.