print
Implementarea politicilor în domeniul medierii, discutată la Ministerul Justiției
16.10.2019

Astăzi, secretarii de stat, Veronica Mihailov-Moraru și Laurențiu Hadîrcă, au avut o întrevedere cu Ljubomir Petruljeskov, consilierul pe cooperare tehnică al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), totodată, și consultantul pe implementarea programului Organizației Dreptului Internațional pentru Dezvoltare (IDLO).

În cadrul întrunirii, Ljubomir Petruljeskov a prezentat acțiunile din partea BERD cu privire la mediere, precizând că la momentul actual proiectul cu privire la mediere se află la faza a III-a de elaborare. Consilierul pe cooperare tehnică la BERD a salutat faptul că Ministerul Justiției are ca prioritate, prevăzută și în Strategia de dezvoltare în sectorul justiției, acțiuni care să promoveze medierea și să consolideze capacitățile mediatorilor. Expertul european a ținut să remarce faptul că în Republica Moldova este necesară extinderea numărului de mediatori atât în Chișinău, cât și în suburbii.

Secretarul de stat, Veronica Mihailov-Moraru a afirmat că apreciază suportul BERD în domeniul medierii în Republica Moldova. La fel, a susținut că medierea este o alternativă importantă ce contribuie la simplificarea justiției, și un instrument extrem de util la aplanarea conflictelor în domeniul civil, comercial, penal etc. care în țara noastră nu este încă pe deplin consolidată și aplicată de către cetățeni.

Secretarul de stat, Laurențiu Hadîrcă a subliniat că într-un stat democratic în care drepturile omului contează este nevoie de mediere.

În acest context, secretarul de stat Veronica Mihailov-Moraru și consilierul Ljubomir Petruljeskov au amintit despre desfășurarea conferinței naționale cu participare internațională cu genericul „Medierea - abordare integrativă a conflictului" care a avut loc la Chișinău în perioada 15-16 octombrie curent, ce a prezentat un interes deosebit pentru mediatorii și participanții invitați.

Obiectivul organizării conferinței a fost de a promova medierea și coeziunea mediatorilor din Republica Moldova și cunoașterea oportunităților, necesităților mediatorilor în vederea practicării mai eficiente a medierii. În cadrul conferinței s-a pus accent pe importanța efortului comun al diferitor actori implicați în dezvoltarea medierii atât la nivel local, cât și la nivel regional și internațional.

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

tel: (+373 22) 20 14 08 

e-mail: presa@justice.gov.md

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.