print
Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Juristului
18.10.2019

Stimați Juriști!

Importanța profesiei de jurist într-un stat de drept și democratic derivă din rolul semnificativ al acestuia în asigurarea supremației legii și ocrotirea drepturilor omului. Activitatea juriștilor contribuie în mod direct la realizarea actului de justiție, dar și la redarea încrederii sau neîncrederii cetățenilor Republicii Moldova în justiție.

Înțelegem cu toții, că doar profesând în mod onest, competent, cu dedicație și verticalitate avem șanse de a ne îndeplini misiunea încredințată de către cetățeni, demonstrând înaltă competență și responsabilitate a profesiei de jurist.

Actualmente, societatea are nevoie de implicarea plenară a tuturor juriștilor în mod independent, transparent și responsabil, întru promovarea valorilor democratice, edificarea statului de drept și reformarea sectorului justiției.

Cetățenii Republicii Moldova au nevoie de o justiției echitabilă, iar dumneavoastră sunteți promotorii acestei misiuni însemnate deloc ușoare. Acum, mai mult ca niciodată, de prestația dumneavoastră profesională depinde viitorul Republicii Moldova ca stat de drept, dar și imaginea profesiei de jurist în societate.

Cu deosebitul prilej al celebrării Zilei profesionale a Juristului, adresez sincere felicitări tuturor juriștilor care își exercită activitatea în scopul triumfului adevărului și dreptății. Țin să vă urez sănătate, prosperitate, susținere și apreciere la justa valoare a muncii dumneavoastră de către cetățeni. Fie ca succesele remarcabile în nobila dumneavoastră activitate să fie marcate de realizări importante și durabile.

 

Cu considerație,
Olesea STAMATE,
Ministrul justiției

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.