print
Lista candidaților admiși la concursul pentru funcția de Procuror General
22.10.2019

Ministerul Justiției anunță că urmare a examinării și evaluării dosarelor depuse pentru concursul la funcția de Procuror General de către Comisia pentru preselecția candidaților la funcția de procuror general, în temeiul pct. 17 din Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a preselecției candidaților la funcția de Procuror General, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 249a/2019, au fost admiși la concurs 16 candidați din 20 candidați care au aplicat pentru această funcție.

Potrivit deciziei Comisiei, concursul pentru preselecția candidaților la funcția de Procuror General include 2 etape:
1) testarea psihologică;
2) interviul.

Testarea psihologică are drept obiectiv evaluarea calităților personale ale candidaților solicitate de cerințele postului.

Testarea va avea loc în incinta Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu" situată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148, la data de 25 octombrie curent, ora 16:00.

Candidații admiși la interviu vor fi audiați pe parcursul zilelor de 28 și 29 octombrie curent, fiind repartizați în două grupe, după cum urmează:

Grupa: 1
Interviul va avea loc în incinta Ministerului Justiției, la data de 28.10.2019, bir. 227, cu începere de la ora 11:00 pentru următorii candidați
Nr. Numele, prenumele candidatului CV candidatului
1.    Adam Vladimir                Scrisoare de motivare,concept                CV
2.    Andronic Tudor               Scrisoare de motivare,concept               CV
3.    Bulat Eduard                  Scrisoare de motivare,concept               CV 
4.    Cașu Ruslan                   Scrisoare de motivare,concept               CV
5.    Crîșmaru Oleg                Scrisoare de motivare,concept               CV
6.    Gligor Ștefan                  Scrisoare de motivare,concept               CV
7.    Gribincea Vladislav         Scrisoare de motivare,concept                CV
8.    Gropa Maxim                  Scrisoare de motivare,concept               CV


Grupa: 2
Interviul va avea loc în incinta Ministerului Justiției, la data de 29.10.2019, bir. 227, cu începere de la ora 09.00 pentru următorii candidați
Nr. Numele, prenumele candidatului CV candidatului
1.    Istrate Anatolie                Scrisoare de motivare,concept              CV
2.    Ivanov Vsevolod              Scrisoare de motivare,concept              CV
3.    Malic Gheorghe                Scrisoare de motivare,concept              CV
4.    Perju Serghei                   Scrisoare de motivare,concept              CV
5.    Popov Ruslan                    Scrisoare de motivare,concept             CV
6.    Rața Alexandru                 Scrisoare de motivare,concept             CV
7.    Soltan Veaceslav               Scrisoare de motivare,concept             CV
8.    Stoianoglo Alexandr          Scrisoare de motivare,concept             CV

Notă: Candidații care au depus dosarul de concurs prin e-mail, vor prezenta documentele originale pentru a se verifica veridicitatea acestora în ziua desfășurării interviului.

 

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.