print
Lecție publică privind „Activitatea Ministerului Justiției în contextul semnării Acordului de Asociere a RM-UE”
07.11.2019

Secretarul de stat, Laurențiu Hadîrcă și expertul european, Erick Minnegheer au susținut astăzi o Lecție publică elevilor claselor a XII-a din cadrul Liceului Teoretic „Alexei Mateevici" din orașul Căușeni. Subiectul Lecției publice s-a referit la „Activitatea Ministerului Justiției în contextul semnării Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană".

Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul Proiectului european „Suport pentru prevenirea și combaterea eficientă a corupției în sectorul justiției" și a fost organizat în contextul celebrării în acest an a 3 aniversări: 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic, 5 ani de la semnarea Acordului de Asociere RM-UE, 5 ani de la intrarea în vigoare a Regimului Liberalizat de Vize cu UE.

În cadrul Lecției publice, secretarul de stat a menționat despre activitățile Ministerului Justiției, totodată, axându-se preponderent pe misiunea și acțiunile ministerului urmare a semnării Acordului de Asociere a RM-UE. Laurențiu Hadîrcă a trecut în revistă beneficiile aduse Republicii Moldova prin cooperarea în baza Acordului de Asociere RM-UE în sectorul justiției, subliniind, în acest sens, avantajele care contribuie la consolidarea statului de drept în Republica Moldova; cooperarea juridică în materie civilă și penală; susținerea sistemului judiciar; sporirea eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor de judecată; cooperarea operațională și strategică cu Europol și Eurojust; consolidarea rolului Avocatului poporului; precum și progresele înregistrate la capitolul de consolidare instituțională și elaborarea și implementarea de politici sectoriale în anii recenți, etc.

De asemenea, expertul european, Erick Minnegheer a prezentat elevilor rolul și obiectivele proiectului european „Suport pentru prevenirea și combaterea eficientă a corupției în sectorul justiției" în Republica Moldova. Expertul european a precizat că printre obiectivele principale ale proiectului este analiza minuțioasă a cadrului legal, a statutelor, a regulamentelor și a deciziilor administrative, în vederea monitorizării dacă acestea respectă standardele internaționale și standardele europene, și nu favorizează corupția în sectorul justiției. Erick Minnegheer a precizat că, ulterior efectuării acestor monitorizări, experții europeni vin cu recomandări și sugestii de revizuire a legislației și al cadrului legal întru evitarea și excluderea posibilității de producere a fenomenului corupției în sectorul justiției.

La evenimentul de educație în domeniul justiției organizat de către Ministerul Justiției cu suportul Proiectul european au participat circa 120 de elevi.

 

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 08

e-mail: presa@justice.gov.md

 

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.