print
Rezultatele activității Ministerului Justiției în primele 5 luni de la investirea noului Guvern
11.11.2019

Realizarea reformelor în sectorul justiției constituie prioritatea esențială a Ministerului Justiției. În contextul evoluției și situației actuale în domeniul justiției, precum și în țară, Ministerul Justiției consideră oportun de a aduce la cunoștința cetățenilor și a părților interesate despre rezultatele și inițiativele întreprinse de către Ministerul Justiției în perioada primelor 5 luni de la investirea noului Guvern.

Ținem să menționăm faptul că, pe parcursul lunilor iunie-noiembrie curent, Ministerul Justiției a întreprins mai multe acțiuni ce țin de competența sa prin elaborarea politicilor pe segmentul justiției, combaterii corupției și respectării drepturilor omului.

În acest sens, Ministerul Justiției a demarat mai multe reforme care au drept scop asigurarea independenței și integrității judecătorilor și procurorilor, creșterea profesionalismului și fortificarea mecanismelor de responsabilizare a acestora, eficientizarea mecanismelor de control al averii și intereselor, astfel încât integritatea actorilor în sectorul justiției să fie asigurată, precum și combaterii fenomenului corupției care finalmente afectează toate domeniile.

Amintim, totodată că, politicile realizate de Ministerul Justiției în perioada celor 5 luni de activitate, derivă în cea mai mare parte din Programul de activitate al Guvernului, care este transpus într-un Plan de acțiuni pentru anii 2019-2020, dar și din alte documente de politici naționale și sectoriale, cât și din necesitățile și disfuncționalitățile semnalate în practică pe anumite domenii.

Ministerul Justiției îndeamnă cetățenii și părțile interesate să cunoască despre acțiunile întreprinse de Ministerul Justiției în ultima perioada consultând Raportul de activitate al Ministerului Justiției întocmit pentru perioada de referință iunie-noiembrie curent aici.

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 08

e-mail: presa@justice.gov.md

 

 

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.