print
Justiția juvenilă în atenția Ministerului Justiției
11.11.2019

Ministerul Justiției acordă atenție sporită domeniului justiției juvenile. Astfel, secretarul de stat, Veronica Mihailov-Moraru a avut recent două ședințe de lucru cu reprezentanții UNICEF, precum și cu reprezentanții Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC).

În cadrul dialogurilor au fost abordate subiecte cu privire la prioritățile Ministerului Justiției ce vizează domeniul justiției juvenile care derivă din mai multe documente de politici. În special, s-au pus în discuție aspecte ce țin de perfecționarea cadrului normativ privind audierea în condiții speciale a copiilor victime / martori ai infracțiunilor. Totodată, s-a făcut referire și la respectarea standardelor de amenajare a spațiilor de audiere în condiții speciale a copiilor, precum și la crearea mecanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor.

În acest sens, în cadrul discuțiilor s-au identificat și stabilit acțiunile ce urmează a fi întreprinse începând cu începutul lunii decembrie de către Ministerul Justiției și de către organizațiile neguvernamentale în vederea susținerii copiilor aflați în vizorul justiției.

 

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 08

e-mail: presa@justice.gov.md

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.