print
Ministrul justiției, Fadei Nagacevschi a avut o întrevedere cu Secretarul General Adjunct al Consiliului Europei Gabriella Battaini-Dragoni
26.11.2019

La 25 noiembrie 2019, la Strasbourg, Ministrul justiției, Fadei Nagacevschi a avut o întrevedere cu Secretarul General Adjunct al Consiliului Europei Gabriella Battaini-Dragoni.

Oficialii au efectuat un schimb de opinii pe marginea domeniilor de cooperare, în particular reforma justiției, inclusiv prin intermediul Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020, ratificarea Convenției privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestic (Convenția de la Istanbul), precum și identificarea mecanismului adecvat de implementare Convenției privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (Convenția de la Lanzarote).

Ministrul Nagacevschi a vorbit despre procesul de ajustare a proiectului de lege privind reforma Curții Supreme de Justiție și Procuraturii potrivit Opiniei Comune interimare a Comisiei de la Veneția și Directoratului General Drepturile Omului și Statul de Drept al Consiliului Europei, precum și a proiectului Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției 2019-2020, conform expertizei Consiliului Europei, apreciind sprijinul Organizației în acest sens.

La rândul său, Secretarul General Adjunct Battaini-Dragoni a reiterat suportul plenar al Consiliului Europei pentru Republica Moldova în eforturile de avansare pe calea reformelor.

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 08

e-mail: presa@justice.gov.md

 

 

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.