print
Ministerul Justiției și ABA ROLI în Moldova vor organiza seminare de instruire
09.03.2020

Astăzi, 9 martie 2020, Ministrul Justiției Fadei Nagacevschi a avut o întrevedere cu reprezentanții A.O. Reprezentanța Asociației Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii din Moldova (ABA ROLI Moldova), care și-a început activitatea în anul 1993, promovând supremația legii și accesul liber la justiție.

În cadrul întrevederii în prealabil s-a discutat despre oportunitatea organizării unei serii de instruiri în domeniul tehnicii de creație legislativă, în vederea fortificării activității și capacității Ministerului Justiției. Seminarele se preconizează a fi organizate pentru circa 20 funcționari din Direcțiile de elaborare și avizare a actelor normative ale Ministerului Justiției.

La aceste instruiri vor fi implicați experți internaționali cu renume din domeniul juridic, specializați în elaborarea actelor normative.

 

 

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.