print
Continuarea consultărilor publice privind proiectul noii Strategii în sectorul justiției și a proiectului Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
10.03.2020

La data de 10 martie 2020, în cadrul Ministerului Justiției a avut loc o ședință de lucru la care au participat reprezentanți ai Consiliului Superior al Procurorilor și Procuraturii Generale.

Discuțiile au fost axate pe analiza acțiunilor propuse în proiectul Planului de acțiuni, dar și cele prezentate suplimentar care vizează asigurarea independenței procurorilor, fortificarea capacităților Consiliului Superior al Procurorilor, fortificarea mecanismelor de asigurare a integrității, optimizarea hărții procuraturilor, etc.

De asemenea, a fost examinată și Opinia Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni, emisă la data de 20 februarie 2020, la prevederile Legii nr. 128/2019 pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură.

La final, Secretarul de Stat al Ministerului Justiției, Radu Foltea a încurajat  toți participanții de a prezenta propuneri/comentarii adiționale, astfel încât, proiectul să fie definitivat pe principii reciproc acceptabile.

 

 

 

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.