print
Reuniunea de lucru a experților naționali și Grupului de Lucru ad-hoc al Consiliului Europei pentru reforma justiţiei din Republica Moldova
29.04.2020

La 28 aprilie 2020, sub egida Ministerului Justiţiei și Secretariatului Consiliului Europei, a avut loc reuniunea de lucru, în format online, a membrilor grupului de experţi naţionali (reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii şi Procuraturii Generale) şi Grupului de Lucru ad-hoc al Consiliului Europei pentru reforma justiţiei din Republica Moldova.

În cadrul discuțiilor au fost analizate acțiunile ce urmează a fi întreprinse, la nivel de experţi, pe marginea proiectului Strategiei pentru Asigurarea Independenței și Integrității Sectorului Justiției pentru anii 2020-2023, opiniei comune a Comisiei europene pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția) și Directoratului General Drepturile Omului și Statul de Drept (DGI) al Consiliului Europei privind amendamentele constituționale – Consiliul Superior al Magistraturii, componentele și prioritățile procesului, formatul și graficul organizării unor consultărilor publice online, precum şi mecanismele de elaborare şi promovare a proiectelor în funcţie de domeniul de intervenţie strategică.

În contextul asigurării unei transparențe comprehensive a tuturor activităţilor de consolidare a reformelor în sectorul justiției, Ministrul Justiţiei Fadei Nagacevschi a informat membrii Grupului de Lucru ad-hoc din partea CoE despre eforturile de elaborare şi lansare a unei platforme online unde urmează a fi publicate toate informațiile şi documentele pertinente.

Ministerul Justiţiei ramâne angajat să continue cu fermitate promovarea tuturor reformelor pentru asigurarea independenţei şi integrităţii sectorului justiţiei din Republica Moldova. 

 

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.