print
Ministerul Justiției va gestiona platforma JusticeMoldova
22.05.2020

Ministerul Justiției va consulta, prin intermediul platformei JusticeMoldova.md, opinia publicului larg privind proiectele ce le emite, fapt care va spori transparența în procesul decizional și va contribui la implicarea activă a societății în procesul de elaborare a legislației.

JusticeMoldova este o platformă informativă din domeniul justiției, care conține proiecte de acte normative inițiate în procesul consultărilor publice și care permite direct vizitatorilor să-și expună viziunea, să înainteze comentarii și recomandări, în același timp, oferindu-le oportunitatea de a iniția discuții la diverse subiecte din domeniu și de a formula idei pentru eventualele acte normative și legislative.

În noiembrie 2018, organizația internațională „Freedom House”, a creat și a lansat acest concept, destinat interacțiunii dintre instituțiile de stat, organizațiile internaționale, presă, societate civilă și cetățenii activi, fiind interconectată cu numeroase rețele sociale, deținând până prezent peste 68 mii de utilizatori.

În cadrul JusticeMoldova.md au fost publicate mai mult de 1 000 articole, dintre care 300 reprezintă inițiative și propuneri de modificare a legislației privind reforma justiției, dezvoltarea economică a Republicii Moldova, iar circa 100 țin de discuții pe diverse subiecte inițiate de către consumatorii acestui domeniu juridic informațional.  


 

 

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.