print
Mesaj de felicitare al Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi, cu prilejul Zilei Constituției
29.07.2020

 

Stimați cetățeni!

Ziua Constituției Republicii Moldova îmi conferă oportunitatea de a Vă adresa cele mai sincere felicitări, însoțite de urări de bine!

Cunoaștem cu toții că Legea noastră supremă este piatră de temelie a unei societăți democratice, care trebuie să garanteze statul de drept, separația puterilor, independența justiției și pluralismul politic.

Aceste principii consfințite în Constituție trebuie să fie vii, prin prisma implementării tuturor drepturilor, libertăților, precum și responsabilităților pe care le avem noi toți.

Sper că, și în continuare, vom depune  împreună toate eforturile pentru promovarea tuturor idealurilor constituționale, întru asigurarea, generațiilor următoare, a unui viitor prosper, sigur, bazat, cu adevărat, pe un stat de drept.


Cu deosebit respect,

Ministrul Justiției

Fadei NAGACEVSCHI

 

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.