print
Întrunirea Subcomitetului de asociere RM-UE pentru Justiție, Libertate și Securitate
24.09.2020

Astăzi, 24 septembrie curent, la Ministerul Justiției a avut loc întrunirea Subcomitetului de asociere RM-UE pentru Justiție, Libertate și Securitate.

Evenimentul s-a desfășurat prin videoconferință. Subcomitetul de asociere RM-UE pentru justiție, libertate și securitate are drept obiectiv monitorizarea îndeplinirii obligațiilor pe care Republica Moldova și le-a asumat în fața partenerilor europeni prin clauzele Acordului.

La întrunire participanții au discutat despre subiecte ce au vizat domeniile conform agendei: reforma sectorului justiției; prevenirea și combaterea corupției; spălarea banilor și finanțarea terorismului; prevenirea și combaterea crimei organizate și alte activități ilegale; cooperarea juridică (cooperarea juridică în materie civilă și penală); cooperarea în domeniul migrației, azilului și managementului frontierei; protecția datelor cu caracter personal și altele.

Experții europeni au salutat evoluțiile înregistrate de autoritățile naționale, totodată, au fost punctate aspecte care necesită a fi redresate, inclusiv accelerarea implementării reformelor.

In acest sens, Ministerul Justiției și-a manifestat angajamentul și în continuare de a depune toate eforturile necesare întru susținerea și implementarea reformelor în domeniul justiției.

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.