print
AVIZ privind modificarea tarifelor pentru plata serviciilor de aplicare a apostilei pe actele oficiale ale Republicii Moldova
29.12.2011

 

AVIZ

 

În legătură cu modificarea şi completarea Legii taxei de stat Nr. 1216 din 03.12.1992, pentru serviciile de aplicare a apostilei pe actele oficiale ale Republicii Moldova se va incasa taxa de stat pe numele sau în interesul:

     1. cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor 100 lei;
     2. persoanelor juridice 150 lei.

Concomitent, Vă aducem la cunoştinţă că, conform Anexei nr.1 a Hotărîrii Guvernului Nr.241 din 06 martie 2006, plata pentru actul emis în regim de urgenţă:

a) pe numele sau în interesul cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini sau apatrizilor, în termen de

3 zile lucrătoare este de 200 lei,

1 zi lucrătoare  -  400 lei,

6 ore - 600 lei;

b) pe numele sau în interesul persoanelor fizice (întreprinzătorilor) şi persoanelor juridice, în termen de

3 zile lucrătoare este de 300 lei,

1 zi lucrătoare - 600 lei,

6 ore -1200 lei

 

Cu respect,

DIRECŢIA APOSTILĂ

 

Depunerea actelor spre apostilare

Termenele de examinare

Pe numele sau în interesul cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini sau apatrizilor.

Pe numele sau în interesul persoanelor fizice (întreprinzătorilor) şi persoanelor juridice.

  Orarul de lucru
6 ore   100 Lei + 600 Lei 150 Lei + 1200 Lei Luni-joi 08:00-10:00
1 zi lucrătoare   100 Lei + 400 Lei 150 Lei + 600 Lei Luni-joi 08:00-10:00
3 zile lucrătoare   100 Lei + 200 Lei 150 Lei + 300 Lei Luni-vineri 08:00-15:00
10 zile lucrătoare   100 Lei + 100 Lei
150 Lei + 150 Lei
Luni-vineri 08:00-15:00

Invalizii de gradele I şi II, la prezentarea legitimaţiei de invaliditate (la cerere se anexează o copie a legitimaţiei), beneficiază de o reducere a tarifului de 50 %.

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.