print
Componența nominală a Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului I al Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei
01.06.2012

Lista membrilor Pilonul I

Instituţia reprezentată

Calitatea membrului

Nume/Prenume

Funcţia/Subdiviziunea

Ministerul Justiţiei (MJ)

 

De bază

Zinaida CARP

Consultant, Direcţia Elaborarea Actelor Normative, Direcţia Generală Legislație

 

 

 

Agenția de Aministrare a Intanțelor Judecătorești (AAIJ)

De bază

Valentina GRIGORIȘ

Director adjunct, AAIJ

Supleanţi

Elena COROLEVSCHI

Şef, Direcţia Administrarea Instanţelor Judecătoreşti

Alexandru VOLOŞIN

Șef, Serviciul Management Financiar şi Audit

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)

De bază

Vctor MICU

Președinte CSM

Dorel MUSTEAȚĂ

Mebru CSM

Supleant

Valentin NAVAL

Consultant superior, Direcţia Justiţie şi Organizare

Institutul Naţional al Justiţiei (INJ)

De bază

Valentina CONȚESCU

Consilier al Directorului Executiv

 

 

 

Curtea Supremă de Justiţie (CSJ)

De bază

Ghenadie NICOLAEV

Judecător, Colegiul Penal, CSJ

Supleanţi

Elena COVALENCO

Judecător, CSJ

Iurie BEJENARU

Judecător, CSJ

Centrul de Telecomunicaţii Speciale (CTS)

De bază

Aliona SVIDERSCAIA

Jurisconsult, Secţia juridică şi resurse umane

 

 

 

 

 

Uniunea Avocaţilor  (UA)

De bază

Oleg MANCEVSCHI

Avocat

Supleant

Dumitru CHEBAC

Avocat

Procuratura Generală (PG)

De bază

Vladimir ADAM

Procuror, Șef al secției judiciar-penală

 

 

 

Asociaţia Judecătorilor - Curţile de Apel

De bază

Ana PANOV

Judecător, Curtea de Apel Chişinău

 

Asociaţia Judecătorilor - Instanţele Judecătoreşti

De bază

Vladislav CLIMA

Judecător

Societatea Civilă - Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)

De bază

Nadejda

HRIPTIEVSCHI

Director de Program, CRJM

Supleant

Pavel  GRECU

Consilier Juridic, CRJM

Societatea Civilă - Institutul de Reforme Penale (IRP)

De bază

Olga RABEI

 

Supleant

Victor ZAHARIA

Director IRP

Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) 

De baza

Ludmila UNGUREANU

Manager, USAID

Ministerul Afacerilor Interne  (MAI)

De baza

Veaceslav IURȚUC

Şef, Direcţia Monitorizare și Evaluare a Politicilor, Direcția Generală Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor 

Asociaţia Promo-LEX

Observator

Olesea STAMATE

Președinte, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.