print
Competenţa curţilor
29.10.2011

Curţile de apel constituie o verigă a sistemului judiciar în Republica Moldova

Fiecare curte de apel îşi exercită competenţa într-o circumscripţie care cuprinde mai multe judecătorii.

Competenţa curţilor de apel:

a) judecă cauzele şi cererile date prin lege în competenţa lor;

b) soluţionează conflictele de competenţă apărute între judecătoriile din circumscripţia lor;

c) generalizează practica judiciară;

d) exercită alte atribuţii, conform legii.

Articolul 36. Competenţa Curţii de Apel

Curtea de Apel:

a) judecă în primă instanţă cauzele date în competenţa ei prin lege;

b) judecă apelurile declarate împotriva hotărîrilor pronunţate în primă instanţă de tribunale şi judecătoriile specializate;

c) judecă recursurile declarate împotriva hotărîrilor pronunţate de tribunale în apel, precum şi în alte cauze prevăzute de lege;

d) judecă, în limitele competenţei sale, cauzele supuse căilor exraordinare de atac;

e) generalizează practica judiciară;

f) soluţionează conflictele de competenţă apărute între tribunale;

g) exercită alte atribuţii, conform legii.

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.