print
Componenţa Curţii
29.10.2011

Curţile de apel pot fi formate din mai multe colegii, după categoria cauzelor, sau dintr-un singur colegiu mixt.

(2) Pot fi constituite, după caz, şi alte colegii, în raport de materie.

(2) Colegiile se constituie din judecătorii Curţii de Apel. Componenţa colegiilor este aprobată de preşedintele Curţii. Acesta are dreptul să dispună, după caz, antrenarea judecătorilor din colegiu la judecarea unor cauze în alt colegiu.

(3) Colegiile sînt conduse de vicepreşedinţii Curţii de Apel.

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.