print
Competenţa colegiilor
29.10.2011

Colegiile Curţii de Apel:

a) judecă cauzele date prin lege în competenţa lor;

a) judecă, în limitele competenţei, cauzele în primă instanţă, în ordine de apel, de recurs sau supuse căilor extraordinare de atac;

b) generalizează practica judiciară şi analizează statistica judiciară;

c) exercită alte atribuţii, conform legii.

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.