print
Componența Secretariatului Grupurilor de lucru
14.06.2012

Nume/Prenume

Funcție

Date de contact

Responsabilități de bază

Gheorghe Guțu

Coordonator al Secretariatului Grupului de Lucru

Tel: (022) 20 14 80

 

gheorghe.gutu@justice.gov.md

Coordonatorul echipei de secretariat, Pilonul VII "Sectorul justiției bine coordonat și dezvoltat!", Pilonul II "Justiția penală" și Pilonul VI "Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției", colaborarea cu partenerii de dezvoltare și donatorii

Valuța Vladimir

Secretariatul Grupurilor de Lucru

Tel: (022) 20 14 80

 

vladimir.valuta@justice.gov.md

Secretariatul Grupurilor de Lucru pentru coordonarea și monitorizarea SRSJ, responsabil pentru Pilonul I "Sistemul judecătoresc" și Pilonul IV "Integritatea actorilor sectorului justiţiei"

Cristina Croitor

Secretariatul Grupurilor de Lucru

Tel: (022) 20 14 80

 

cristinacroitor94@gmail.com

Secretariatul Grupurilor de Lucru pentru coordonarea și monitorizarea SRSJ, responsabil pentru Pilonul III "Accesul la justiție și executarea hotărârilor judecătorești" și Pilonul V "Rolul  justiției în dezvoltarea economică".

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.