print
ANUNŢ în atenția persoanelor care au depus dosarele de participare la examenul de atestare a mediatorilor
15.07.2014

onsiliul de Mediere vă comunică că, examenul de atestare va avea loc la data de 29 aprilie 2014, ora 15-00 (începerea înregistrării la ora 14-40) la Academia de Administrare Publică, mun. Chişinău, str. Ialoveni, nr. 100, sala de festivități (bir. 301).
Intrarea în sala de examinare se va face în baza buletinului de identitate.
Lista persoanelor admise la examenul de atestare puteți consulta aici:

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.