print
Anunț
04.11.2019

Anunț
Consiliul de mediere, prin Hotărîrea nr.31 din 25.10.2019 (aici), a stabilit că, examenul de atestare a mediatorilor sesiunea de toamnă 2019 va fi desfășurat la Ministerul Justiției:
în data de 26 noiembire 2019, ora 9.00 - proba scrisă,
în data de 03 decembrie 2019, ora 9.00 - proba orală.

Lista persoanelor chemați la examenul de atestare (aici),
Temele și Bibliografia relevante examenului de atestare a mediatorilor (aici).
Persoanele înscrise în Lista celor chemați la examenul de atestare, pentru a fi admiși la examenul trebuie să prezinte Consiliului de mediere următoarele acte (în conformitate cu pct.20 din Regulamentul privind atestarea mediatorilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.648 din 08.12.2015):
a) cazierul judiciar, valabil la data desfășurării examenului de atestare,
b) certificatul medical (psihiatric și narcologic), valabil la data desfășurării examenului de atestare.
Actele indicate trebuie să fie prezentate secretarului Consiliului de mediere pe adresă:
Ministerul Justiției, str. 31 August, 82, bir.108.

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.