print
Membrii
30.09.2014

Membrii Comisiei de atestare și disciplină 

a interpreţilor şi traducătorilor autorizați 

 constituită prin Ordinul ministrului Justiţiei nr. 974 din 12 octombrie 2016 

în temeiul art. 10 1 din Legea nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 

1. CHETREAN INA  -  desemnată de Ministerul Justiției - Presedinte al Comisiei; 

2. GRĂDINARU ANGELA  - desemnată de Universitatea de Stat din Moldova- membru al Comisiei;

3. BENEȘ OLGA- desemnată de Universitate Liberă Internațională din Moldova - membru al Comisiei;

4. FOLTEA INESA  - desemnată de Uniunea traducătorilor autorizați - membru al Comisiei; 

5. MĂTĂSARU ALA - desemnată de Uniunea traducătorilor autorizați  -  membru al Comisiei;

Secretar -  Garabadjiu Anatolii–specialist superior, Serviciul interpreţi, traducători și administratori autorizați, Direcţia profesii şi servicii juridice, Ministerul Justiţiei.

Telefon de contact - 0 22 20-14-41

Ordinul nr. 101 din 5 februarie 2018 cu privire la modificarea ordinului Ministrului Justiţiei nr. 974 din 12 octombrie 2016

 

 

 

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.