print
Anunț privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Studiului privind sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională a executorului judecătoresc
25.06.2015

Se anunță dezbateri publice asupra proiectului Studiului privind sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională a executorului judecătoresc, efectuat în cadrul realizării acțiunii 3.2.7 (1) din Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (SRSJ) Pilonul III - Accesul la justiție și executarea hotărârilor judecătorești.
La dezbateri sunt invitați toți doritorii, reprezentanții instituțiilor interesate, practicieni ai profesiei, precum și reprezentanții societății civile.
Sugestiile privind organizarea dezbaterilor, inițiativele de participare precum și comentariile pe marginea proiectului studiului pot fi prezentate persoanei de contact Matvei Livia, consultant superior al secției executori judecătorești, tel.(022)201473, e-mail: livia.matvei@justice.gov.md.
Dezbaterile publice vor avea loc în data de 01 iulie 2015, ora 1030 în incinta Ministerului Justiției, sala de ședințe et.2.

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.