print
Anunț privind organizarea concursului de selectare a doi reprezentanți din societatea civilă în calitate de membri ai Comisiei de concurs pentru admiterea în calitate de executor judecătoresc stagiar
13.05.2016

Întru executarea prevederilor pct.9 din Regulamentul privind condițiile de admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar și condițiile de efectuare a stagiului, aprobat prin ordinul ministrului justiției nr.9 din 18.01.2011 și înregistrat cu nr.807, Ministerul Justiției  anunță concurs privind selectarea a doi reprezentanți ai societății civile în calitate de membri la Comisia de concurs pentru admiterea în calitate de executor judecătoresc stagiar.

 Cerințe:

 - Experiența în domeniul activității organizațiilor obștești, inclusiv interacțiunea cu organizațiile și instituțiile de stat;

-   Studii universitare;

-   Studii post universitare - avantaj;

-  Cunoașterea procedurilor de executare silită și a Codului de executare – avantaj.

 Persoanele interesate vor prezenta până la data de 20 mai 2016, pe adresa mun. Chișinău, str.31 august 1989, nr.82, incinta Ministerului Justiției, bir.321, următoarele acte:

 1.Cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);

2.Curriculum vitae;

3.Scrisoare de motivare;

4.Declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

5.Copia buletinului de identitate.

Selectarea candidaților se va efectua în baza dosarelor depuse.

Informații suplimentare la tel.: 022 201-413,  022 201-473.

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.