print
Anunț privind data desfășurării primei probe a concursului public pentru suplinirea locurilor vacante de notar
25.11.2016

În data de 27 decembrie 2016 se va desfășura prima probă a concursului public pentru suplinirea locurilor vacante de notar.

Pînă în data de 5 decembrie 2016, ora 17:00, candidații la concurs vor adresa dosarul de admitere la concurs către Comisia de licenţiere a activității notariale.

Dosarul de admitere la concurs va include următoarele acte:

a)     cererea de admitere la concurs, potrivit anexei nr.1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 170 din 30 aprilie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar (poate fi vizualizat: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331570);

b) curriculum vitae;

c) copia legalizată de pe diploma de licenţă în drept şi anexa la diplomă;

d) copia legalizată de pe buletinul de identitate;

e) copia legalizată de pe carnetul de muncă în cazul existenţei acestuia;

f) referinţa notarului care a supravegheat efectuarea stagiului;

g) încheierea notarului-stagiar pe marginea totalizării practicii notariale şi efectuării stagiului;

h) cazierul judiciar;

i) certificatele medicale (narcologic şi psihiatric), ce confirmă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de notar;

î) contractul de efectuare a stagiului în biroul notarului, înregistrat la ministerul Justiției;

j) copia ordinului ministrului justiției privind înregistrarea contractul de efectuare a stagiului în biroul notarului.

 

Candidații la concurs vor prezenta dosarul de admitere la concurs pe adresa: Ministerul Justiției, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  bir. 103.”

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.