print
Anunț privind locul și ora desfășurării concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar
23.12.2016

În atenția candidaților:

Pe 27 decembrie 2016 va avea loc prima probă a concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar, ce se va desfășura în incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), str.  Bănulescu - Bodoni nr. 61, bloc C, etajul al V-lea, în sala Amfiteatru (nr. 502), începând cu ora 9:00.

Notă: înregistrarea candidaților va avea loc începând cu ora 8:30 în baza buletinului de identitate a candidatului.

Comisia de concurs  pentru suplinirea locurilor vacante de notar 

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.