print
Anunț privind selectarea membrului titular și a membrului supleant a Comisiei de licențiere a activității notariale din rîndul societății civile
25.08.2017

În conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor şi ale Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de licențiere a activității notariale și procedura de selectare a membrilor Comisiei de licențiere a activității notariale, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 641 din 11 august 2017,  Ministerul Justiţiei,

 anunţă concurs pentru selectarea membrului titular și a membrului supleant pentru  Comisia de licențiere a activității notariale din rîndul societății civile.

I. Cerinţele faţă de candidați:

 • reputație ireproșabilă;
 • studii superioare în domeniul dreptului;
 • vechime în activitatea juridică de cel puțin 5 ani;
 • în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
 • nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
 • nu a fost privată de drept de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complimentară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
 • cunoaște limba de stat.

II.  Candidaţii urmează să depună personal, la adresa indicată mai jos, dosarul de concurs care va conţine:

 • cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii superioare de licență în drept sau un act de studii echivalent;
 • copia actului ce confirmă vechimea în muncă;
 • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
 • scrisoare de motivație;
 • scrisoare de recomandare a organizației din care face parte ori cu care colaborează;
 • declarația pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

NOTĂ: 

Termenul limită  de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 04.09.2017

Telefon de contact: 022 201447; 022 201486.

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul 103;

Persoane de contact: Natalia Patrașcu, Anatolii Garabadjiu.

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.