print
Anunţ privind organizarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari
13.11.2017

Anunţ privind organizarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari 

17.10.2016    

Potrivit pct. 17 alin. 1) din Regulamentul privind activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari și potrivit pct. 4 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare și promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1411 din 27.12.2016,  Comisia de calificare și evaluare organizarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari.

În vederea înscrierii la examen, candidaţii vor depune următoarele acte:  

a) cererea de admitere la examen;

b) copia buletinului de identitate;

c) dupa caz, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) lit. d), Legea 68 din 14.04.2016 copia diplomei de studii superioare de licență în spedcialitatea pentru care solicit calificarea de expert judiciar sau a unui act echivalent acesteia ori copia diplomei de studii superioare de specialitate si de studii postunivetrsitare de rezidențiat/de master, sau respective, copia diplomei de studii superioare de licență ori a unui act echivalent acesteia și certificatul de calificare în specializarea corespunzătoarea;

d) după caz, copia actului ce confirm corespunderea cu condițiile prevăzute la art. 40 alin. (2), Legea supra menționată;

e) copia carnetului de muncă, dacă este cazul;

f) cazierul judiciar;

g) certificatul medical;

h) declarația pe propria răspundere privind reputația ireproșabilă;

i) contractual încheiat între expertul stagiar și instituția publică de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară sau actul eliberat în condițiile art. 41 alin. (9) din Legea 68 din 14.04.2016;

j) raportul candidatului privind stagiul profesional;

k) referința conducătorului stagiului professional, confirmată de conducătorul instituției publice de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară;

l) cinci rapoarte de expertiză, din care vor fi excluse sau radiate datele cu caracter personal ale persoanelor în privința cărora a fost realizată expertiza, pe specialitatea solicitată, sub supravegherea conducătorului stagiului.

Actele de referinţă  urmează a fi depuse la instituția publică de expertiză judiciară/birou de expertiză judiciară corespunzător pînă la 13 decembrie 2017.

Examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari (proba scrisă) va avea loc la data de 21- 22.12.2017, sala 227,    etajul II, ora 09.00

Lista subiectelor pentru examenul de calificare al experților judiciari:Anexe

Persoană de contact: Sîci - Borodin Olesea

Telefon: - (0 22) 20-14-41

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.