print
Hotărârea privind promovarea examenului de atestare a mediatorilor
06.12.2017

În conformitate cu prevederile pct. 55 din Regulamentul privind atestarea mediatorilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 648 din 08 decembrie 2015, Ministerul Justiției publică Hotărârea Consiliului de mediere nr. 57 din 01 decembrie 2017 cu privire la atestarea mediatorilor.

Ministerul Justiției va elibera atestatul de mediator, în conformitate cu pct. 57 din Regulamentul privind atestarea mediatorilor, la cererea solicitantului depusă cu respectarea condițiilor prevăzute de alin. (1) lit. c), d), h) și alin. (2) ale art. 12 din Legea nr. 137 din 03 iulie 2015 cu privire la mediere.

La cerere urmează a fi anexate:

- copia buletinului de identitate;

- certificat de cazier judiciar valabil la data depunerii cererii de eliberare a atestatului de mediator;

- dovada achitării plății în mărime de 450 lei pentru eliberarea atestatului de mediator.

Plata pentru eliberarea atestatului de mediator, în sumă de 450 lei se efectuează în contul nr. MD07TRPAAA142310A00427AA al Trezoreriei de Stat, la oricare filială a băncii BC VICTORIABANK S.A.

Cererile pentru eliberarea atestatului de mediator urmează a fi depuse la Ministerul Justiției, pe adresa mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 128.

Telefon de contact: 0(22) 201 441.

Persoană de contact: Isac Marcela, consultant superior în cadrul Direcției profesii și servicii  juridice.

Model de cerere

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.