print
ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind selectarea candidaților la funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor (termen-limită 31 ianuarie 2018)
11.01.2018

În conformitate cu Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 91 din 1 februarie 2016, Ministerul Justiţiei anunță concurs pentru selectarea a 2 candidați la funcția de membru în Colegiul disciplinar aal judecătorilor.

La funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor este în drept să candideze persoana care:

 • are reputație ireproșabilă;
 • se bucură de autoritate în societate;
 • are experiență în domeniul dreptului de cel puțin 7 ani cumulativ, dintre care cel puțin 5 ani sunt în domeniul practic;
 • deține diplomă de licență sau echivalentul acesteia;
 • nu este deputat în Parlamentul Republicii Moldova, consilier sau funcționar public în autoritatea administrației publice;
 • nu face parte dintr-un partid;
 • nu desfășoară activități cu caracter politic;
 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • nu este membru al Consiliului Superior al Magistraturii sau al colegiilor acestuia.

Candidații urmează să depună personal la sediul Ministerului Justiției dosarul de participare la concurs, care include:

 • cererea pentru participare la concurs (poate fi descărcată aici);
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii superioare;
 • copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;
 • scrisoarea de recomandare a organizației necomerciale din care face parte sau cu care colaborează sau, după caz, a unei instituții de învățămînt;
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical de sănătate;
 • declaraţia de integritate (poate fi descărcată aici).

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs - 31 ianuarie 2018.

Locul depunerii documentelor: Ministerul Justiţiei (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82),  biroul nr. 107;

 • persoana de contact - N. Graur;
 • telefon de contact -022-201483.

Bibliografia concursului:

-        Constituția Republicii Moldova;

-        Legea nr. 514 din  06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

-        Legea nr. 544 din  20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului;

-        Legea nr. 947 din  19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,;

-        Legea nr.178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor;

-        Regulamentul cu privire la activitatea colegiului disciplinar,  aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 144/7 din 03 martie 2015.

 


Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor sau pot fi autentificate de notar.  

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.