print
Anunț cu privire la depunerea dosarelor de participare la concursul de selectare a persoanelor interesate pentru participarea la Cursul de formare în domeniul medierii comerciale (runda V)
02.02.2018

Organizatorul cursului CEDR

(Centrul pentru Soluţionarea Eficientă a Disputelor / Marea Britanie)

Ministerul Justiţiei anunţă concurs de selectare a 18 participanţi la cursul de formare în domeniul medierii comerciale (runda V), organizat de către CEDR în parteneriat cu BERD şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

Cursul de formare se va desfăşura în perioada 15-21 martie 2018 (în mun. Chișinău). La programul de formare pot participa membrii profesiilor juridice, funcţionari din cadrul autorităţilor publice, profesionişti în domeniul comerţ, contabilitate, construcţie, inginerie, reprezentanţi ai mediului academic şi ai sectorului comercial, precum şi orice alte persoane cu competenţe de soluţionare a litigiilor.

Cursul de formare vine să promoveze și să faciliteze utilizarea medierii pentru soluționarea litigiilor civile și comerciale pe tot teritoriul Republicii Moldova.
Condițiile de selectare le accesați aici și Formular de participare:

Termenii de desfăşurare a concursului de selectare a participanţilor la cursul de formare a abilităţilor de mediere, organizat de CEDR:

02 februarie 2018 - publicarea anunţului şi a condiţiilor de selectare;

24 februarie 2018 (ora 17:00) - termenul limită de depunere a dosarului la Ministerul Justiției;

27 februarie 2018 - examinarea dosarelor pentru admiterea participanţilor la interviu;

28 februarie 2018 - anunțarea candidaţilor admişi la interviu;

05 martie 2018 - desfășurarea concursului (interviul cu candidații);

06 martie 2018 - anunțarea rezultatelor concursului de selectare.

Dosarele pot fi depuse în bir. 102, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82, mun. Chişinău sau prin e-mail la adresa:

marcela.isac@justice.gov.md 

Pentru informaţii suplimentare puteți lua legătura cu:

Marcela Isac, consultant superior în cadrul Direcției profesii și servicii juridice, Ministerul Justiției,

tel: +373 22 20 14 41;

e-mail:marcela.isac@justice.gov.md

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.