print
Anunț privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1462
26.06.2018

 

Anunț

privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1462

din  30.12.2016, cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului

penitenciar pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni

privind implementarea acesteia

În temeiul prevederilor Legii nr. 300 privind sistemul administrației penitenciarelor și Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Administrația Națională a Penitenciarelor anunţă iniţierea procesului de elaborare a modificărilor la HG nr.1462, cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia.

Necesitatea elaborării proiectului de modificare este determinată de rezultatul evaluării interne a progresului de implementare a Strategiei. În acest context, Administrația Națională a Penitenciarelor solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați, autorităţilor publice, partenerilor naționali și internaționali, asociațiilor reprezentative ale autorităților publice locale, societății civile, prin prezentarea propunerilor și sugestiilor pentru elaborarea modificărilor la Strategia respectivă.

Propunerile şi opiniile pe marginea acestui subiect urmează a fi transmise până la data de iulie 2018 la adresele electronice vl.cojocaru@anp.gov.md, o.pantea@anp.gov.md

Responsabili din partea ANP:

- Vladimir Cojocaru, șef DGMI al ANP - tel. 022 409 724;

- Oleg Pantea, șef al DAP a DGMI al ANP - tel. 022 409 817.

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.