print
În conformitate cu prevederile art.67 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor, Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea membrilor și membrilor supleanți din rândul notarilor în Colegiul disciplinar al notarilor.
28.01.2019

În conformitate cu prevederile art.67 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor, Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea membrilor și membrilor supleanți din rândul notarilor în Colegiul disciplinar al notarilor.

Notarii care doresc să participe la concurs, vor depune dosarul de participare la concurs, care va include:
- cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
- curriculum vitae (CV);
- copia buletinului de identitate;
- declarația pe proprie răspundere că nu are antecedente penale şi nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 2 ani de activitate;
- acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs: 8 februarie 2019 inclusiv.

Persoana de contact: Bandur Cristina, telefon 022 201447
e-mail: cristina.bandur@justice.gov.md

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.82, bir.103

 

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2019 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.