print
ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului privind selectarea membrilor din rândul notarilor în componența Comisiei de licențiere a activității notariale
04.02.2019

În conformitate cu prevederile art.24 și art.25 din Legea nr.69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de licențiere activității notariale și procedura de selectare a membrilor Comisiei de licențiere a activității notariale, aprobat prin Ordinul Ministerului Justiției nr.641 din 11 august 2017, Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea membrilor din rândul notarilor în Comisiei de licențiere a activității notariale.

Notarii care doresc să participe la concurs, vor depune dosarul de participare la concurs, care va include:
• cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
• curriculum vitae (CV);
• copia buletinului de identitate;
• declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale și nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 2 ani de activitate;
• acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

NOTĂ:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs: 13 februarie 2019 inclusiv.
Telefon de contact: 022201447
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.82, Ministerul Justiției (bir.103)

 

 

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.