print
Competența
04.05.2020

Direcția elaborare acte normative este o subdiviziune structurală a aparatului central al Ministerului Justiţiei.
Direcţia are în competența sa următoarele atribuţii de bază:
- elaborarea proiectelor de acte normative;
-acordarea asistenței metodologice și informaționale subdiviziunilor Ministerului, autorităților administrative din subordine la elaborarea proiectelor de acte normative, întocmirea rapoartelor și răspunsurilor la demersuri;
-examinarea demersurilor autorităților publice, persoanelor juridice, precum și a petițiilor cetățenilor repartizate după competență Direcției;
- întocmirea opiniilor sau proiectelor punctelor de vedere asupra sesizărilor Curții Constituționale.
Direcţia are misiunea de a asigura elaborarea politicii statului în domeniul justiției și drepturilor omului prin realizarea procesului de creație legislativă și de perfecționare a legislației.
Regulamentul Direcției elaborare acte normative

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.