print
Informații utile
20.12.2017

Lista actelor normative relevante activităţii subdiviziunii: 

-   Legea nr. 353-XV din 28.10.2004 cu privire la Agentul Guvernamental;

-  Legea nr. 1545- XIII din 25.02.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti;

-  Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti.

- Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 12 octombrie 2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale;

- Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Roma, 04 noiembrie 1950) şi protocoalele adiţionale la aceasta;

-  Regulamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu modificările ulterioare, în redacţia din 1aprilie 2011;

          -  Cadrul normativ în vigoare, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte,  hotărârile Curţii Constituţionale.                         

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.