print
Competența
20.12.2016

Direcția contencios este o subdiviziune structurală a aparatului central al Ministerului Justiției.
Direcţia are în competența sa următoarele atribuţii de bază:
- reprezentarea intereselor statului în instanțele de judecată și în instituțiile de arbitraj naționale în litigiile a căror parte este Ministerul Justiției;
- solicitarea informațiilor, efectuarea studiilor și analizelor necesare reprezentării intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale;
- acordarea suportului metodologic și consultativ reprezentanților autorităților în procesele pe cauzele specificate la literele a)-c) din punctul 15 capitolului IV din Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 12 octombrie 2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale;
- elaborarea și prezentarea ministrului justiției a notelor informative privind cererile și cauzele de importanță majoră pentru Guvern, potrivit punctului 15 capitolului IV din Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 12 octombrie 2012, cu prezentarea ulterioară a acestora Prim-ministrului;
- instituirea și ținerea Registrului cabinetelor/birourilor asociate de avocați selectate de autorități pentru reprezentarea intereselor statului în anumite categorii de cauze și asigurarea actualizării anuale a acestuia;
- ținerea Registrului ofertelor, prevăzut la punctul 44 capitolului IV din Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 12 octombrie 2012;
- activitatea de secretariat ale Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanților intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj internaționale;
- efectuarea auditului juridic al cauzelor la care participă autoritățile, precum și al altor cauze, la solicitarea acestora;
- efectuarea analizei practicii judiciare în litigiile cu participarea autorităților;
- coordonarea activității de reprezentare și acordarea ajutorului metodologic autorităților care reprezintă interesele statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale;
- stabilirea cerințelor privind evidența și raportarea cu privire la litigiile aflate pe rol în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale care vizează autoritățile statului;
- exercitarea altor atribuții la indicația conducerii Direcției generale, a Agentului Guvernamental sau a conducerii Ministerului.

Regulamentul Directiei contencios.

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.